vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3042 ha
Intravilan: 352,80 ha
Extravilan: 2689,20 ha
Populatie: 2712
Gospodarii: 1130
Nr. locuinte: 965
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Gălăuţaş, Gălăuţaş-Pârâu, Prelucă, Zăpode, Toleşeni, Plopiş, Nuteni, Dealu Armanului
Asezarea geografica:
Comuna Gălăuţaş ocupă zona nord-vestică a Depresiunii Giurgeului. Comuna se situează pe cursul superior al Mureşului şi se întinde către sud-vest la altitudinea de 650-700 metrii. Teritoriul comunei cuprinde forme variate de relief: depresiuni şi munţi cu păduri şi pajişti bogate în resurse minerale.
Comuna este situată pe DE 578, la 91 km de Miercurea Ciuc, Municiupiul reşedinţă de judeţ şi la 5 km de Topliţa respectiv Sărmaş pe cursul superior al Mureşului.
Activitati specifice zonei:
Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Valorificarea tradiţiilor locale
Activitati economice principale:
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" Gălăuţaş - monument istoric
Monumentul eroilor cazuţi la datorie în primul şi al doilea război mondial 1914-1944
Drumeţii montane
Practicarea sporturilor de iarnă
Bază de agrement a comunei Gălăuțaș
Muzeul sătesc din satul Gălăuțaș-Pîrâu
Evenimente locale:
Ziua comunei - 14-15 august
Ziua persoanelor vârstnice - 1 octombrie
Târgul crescătorilor de animale - în luna septembrie
Ziua națională a României - 1 decembrie
​Sărbătoarea pomului de Crăciun
Facilitati oferite investitorilor:
Hale industriale dezafectate
Terenuri agricole pentru crearea de ferme
Posibilităţi de dezvoltare a turismului local
Forțaăde muncă
Energie electrică
Reţea de apă canal
Telefonie fixă şi mobilă
Internet
Poştă
Gară CFR
Acces la drumul european E 578 fost DN 12
Distanţa de 6 km faţă de Municipiul Topliţa
Proiecte de investitii:
Reabilitare drumuri comunale
Dotare cămin cultural
Amenajare loc de joacă pentru copii
Extindere rețea de apă și canal
Reabilitare şcolă gimnazială Dumitru Gafton
Extindere şi reabilitare iluminat public